Oskar Wingren
Född:    1920
Avliden: 2005
Klippans kapellkyrkogård D: 51-52
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Anna Wingren
Född 1923 avliden 2009
Huvudinskription

Oskar Wingren
* 1920  † 2005
Hustrun Anna
* 1923  † 2009

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555122