Nils Holmgren
Född:    1900
Avliden: 1968
Klippans kapellkyrkogård D: 49-50
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Hulda Holmgren
Född 1919 avliden 1987
Huvudinskription

NILS HOLMGREN
* 1900  † 1968
HULDA HOLMGREN
* 1919  † 1987

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555121