Johan Friberg
Född:    1899
Avliden: 1968
Klippans kapellkyrkogård D: 47-48
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Ida Friberg
Född 1895 avliden 1971
Huvudinskription

 JOHAN FRIBERG
1899 - 1968
IDA FRIBERG
1895 - 1971

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555120