Karl Johansson
Född:    1894
Avliden: 1978
Klippans kapellkyrkogård D: 118-119
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Rut Johansson
Född 1898 avliden 1969
Huvudinskription

KARL JOHANSSON
* 1894    1978
RUT JOHANSSON
* 1898    1969

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554976