Matilda Eriksson
Född:    1861-05-27
Avliden: 1939-08-18
Munka-Ljungby kyrkogård 005: 0096
Ängelholm kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Huvudinskription

Matilda Eriksson


1861 - 1939

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Bengt

Gravsten id #554975