Tora Andersson
Född:    1922-07-27
Avliden: 1965-11-15
Klippans kapellkyrkogård D: 114-115
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

TORA ANDERSSON
* 27/7 1922    15/11 1965 

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554974