Albertina Nilsson
Född:    1886-06-09
Avliden: 1976-07-11
Munka-Ljungby kyrkogård 005: 0093
Ängelholm kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Övriga personer (2)
Pål Nilsson-Kull
Född 1847-01-04 avliden: 1945-03-15
Kristine Persson
Född 1848 avliden: 1931
Huvudinskription

Åt minnet av
far o mor


Dottern 


Albertina

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Bengt Johansson

Gravsten id #554973