Inga-Greta Johansson
Född:    1940-01-27
Avliden: 2015-12-16
Klippans kapellkyrkogård D: 112-113
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Annelie Johansson
Född 1966-07-19 avliden 2003-09-16
Huvudinskription

 Johansson
Annelie
* 19.7.1966 † 16.9.2003
Inga-Greta
* 27.1.1940    16.12.2015 

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554972