Ehrling Svensson
Född:    1977
Avliden: 2003
Klippans kapellkyrkogård D: 109-111
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

Ehrling Svensson
* 1977    2003

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554970