Alfred Dahlberg
Född:    1873
Avliden: 1953
Klippans kapellkyrkogård D: 107-108
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Betty Dahlberg
Född 1879 avliden 1936
Huvudinskription

F.d. Stationskarl
Alfred Dahlberg
1873 - 1953
hustrun
Betty Dahlberg
1879 - 1936


Bred dina vida
vingar o Jesus
över mig

Noteringar

Texten är svårläst men är dokumenterad med hjälp av en tidigare gravstensdokumentation

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554967