Jouko Jääskeläinen
Född:    1948
Avliden: 1973
Klippans kapellkyrkogård D 104
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

JOUKO JÄÄSKELÄINEN
* 1948    1973

2023-11-27 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554962