Edvin Åkesson
Född:    1889
Avliden: 1971
Klippans kapellkyrkogård B7 6-7
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Ida Åkesson
Född 1898 avliden: 1986
Huvudinskription

EDVIN ÅKESSON
1889 - 1971
IDA ÅKESSON
1898 - 1986

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554551