Kjell Göran Larsson
Född:    1956-08-10
Avliden: 2020-12-21
Stigtomta kyrkogård
Nyköping kommun, Södermanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Stigtomta-Vrena församling
Barbro Stålheim 2023-01-25

Gravsten id #527178