Länkar

Historia

2023-12-05
Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853-1934). Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.
2023-06-09Herman Leandersson
Denna hemsida är ett register av mottagare för svenska brev från 16, 17 och 1800-talet. Registret fylls på med brev skickade till både privatpersoner och företag.
2023-01-30Charlotte Thomasson
En hemsida om författarinnan Victoria Benedictsson, Hörbys mest kända kvinna, som även är känd ute i vida världen. Sidan innehåller en nästintill komplett bildsamling, för närvarande nästan 300 bilder. Målsättningen är att ge läsaren en visuell upplevelse tillsammans med kortare förklarande texter. På sidan finns flera foton och bilder på föremål som aldrig tidigare offentliggjorts.
2023-01-30Charlotte Thomasson
Torpruiner i Fulltoftaskogarna (mellan Höör- Hörby). Detta är en bildsida med strax över 2.250 bilder, med ibland korta, ibland lite längre textmassor. Här visas en stor samling av olika torpruiner i Fulltoftaskogarna och dess närhet. Vissa ganska kända, andra mer obekanta – några som varit helt bortglömda under lång tid. Äldre och nyare bilder blandas för att vissa vad som skett genom åren.
2023-01-30Charlotte Thomasson
En historisk sida om Hörby kommun och dess orter. Den innehåller bland annat nästan 25 000 gamla fotografier och porträttbilder från de lokala fotograferna i Hörby.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Databasen rörande de mer än 94.000 omkomna i Finlands krig 1939-45. Den sammanställdes i början av 1990-talet och lades i september 2000 ut på Internet. Databasen är helt finskspråkig.