Artiklar

Yrken

Bondsöner från Bjärnum som präster bland nybyggare i USA

Författare: Mats Pettersson
Artikeln ingår i: Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie
En var begåvad men blev "från sina sinnen" och en var obotlig bråkmakare. De jämngamla bondsönerna från Norra Åkarps socken blev kända och omtalade - för att inte säga beryktade - som lutheranska präster bland de första svenska nybyggarna i Nordamerika. Den ene hette före emigrationen Johannes Jönsson och den andre hade namnet Bengt Gustaf Persson Bergenlund. Den sistnämnde skrev långt senare en självbiografisk berättelse under pseudonymen "Fremling".

[smedsläkten Werme]

Artikeln ingår i: Medlemsblad för Vasa Släkt- och Bygdeforskare rf, nr 1997:3
Utredningen utgår från Per Henriksson Werme, f 1675 på Holmen i Hed, (U), död 1742 i Långvind, Enånger, (X). Flera av hans barn flyttade till Finland.

Sjömän från Kalmar

Författare: Lasse Sandberg
Artikeln ingår i: Östra Småland 2000-03-22
Artikelserie om sjömanshistoria från Kalmar. Den 22/3 står bl a om de navigationsskolor som upprättades i mitten av 1800-talet och om deras historia. Artikelserien startade 1999-12-10. Lasse Sandberg står bakom samtliga artiklar. Så här står det beskrivet i den första artikeln: Lasse Sandberg, från Kalmar, har plöjt igenom otaliga skeppsdagsböcker och räkenskapsböcker, flera av dem mer än 100 år gamla. Nu skriver han själv om under vilka förutsättningar sjömännen levde. Mustiga berättelser med mycket värme och humor.

En Nordingråprost på 1300-talet

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Medeltidens människor är för det mesta försvunna i historiens dunkel. Men ibland kan vi faktiskt med hjälp av de fåtaliga historiska dokumenten ana konturerna av enskilda individer.

Svenska katolska präster i USA på 1870-talet

Författare: Lars Hallberg, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbom -96
Visst fanns det katoliker i Sverige redan på 1700-talet. Och deras ättlingar höll ibland fast vid förfädernas tro. Till dem hörde August Svensson, som dog som katolsk präst i USA.

Några Linköpingspräster på 1500-talet och deras ättlingar

Författare: Sune Lindqvist, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 269
Juristen Johan Retzius, adlad Rosenstolpe, sammanställde en släktbok med intressanta uppgifter om präster i Östergötland. Här analyseras delar av släktboken.