Artiklar

Yrken

En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544

Författare: Magnus Collmar
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1956, sid. 28-34
Här trycks en förteckning - Registrum paa clerckernes nampn wdi Schara stickt - ingående i Strödda historiska handlingar 22 på Riksarkivet. Den redovisar vilka som varit innehavarae av pastoraten i stiftet under denna tid.

Tyska smeder

Författare: Ulf Berggren, Spånga
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2003, sid. 119-124
Att det på 1600-talet invandrade många vallonska smeder känner de flesta släktforskare till. Men att det också kom minst lika många tyska smeder är mindre känt.

Svenska officerare i 1700-talets Preussen

Författare: Alf Åberg
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1973:3, sid. 349-356
Artikeln innehåller en utdrag av en namnlista, publicerad av Helmut Eckert i Zeitschrift für Heereskunde XXXVI:1973 mars april. Det handlar om de svenskar som tjänstgjort i den preussiska armén under Fredrik den stores tid (1740-86). Alf Åberg har kunnat identifiera en del i meritförteckningar i Krigsarkivet.

Perukmakare i en småstad

Författare: Bengt Hjord, Kungsängen
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -04 sid. 9-36
I mitten av 1700-talet blev det högsta mode att bära peruk. Och snart blev det bråda dagar för en ny grupp av hantverkare, perukmakarna. De etablerade sig också i småstäder som Västervik.

Svenska arméofficerare i blått

Författare: Per Iko, Hägernäs
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -04, sid. 185-200
Ett antal svenska arméofficerare lämnade sina trygga tjänster i Sverige i början av 1860-talet för att ta värvning och delta i det amerikanska inbördeskriget. Här får vi känna dem närmare.

Våra första fotografer i Simrishamn

Författare: Malte Mårtensson
Artikeln ingår i: Österlen 1999, årsbok från den samlade hembygdsrörelsen på Österlen, sid. 31-36
Fotograferna som nämns: C.G. Nordström, född 1807 i Malmö. Hilma Ehrnberg, född 1834 i Simrishamn, död 1879 i Simrishamn. N.G. Plymouth, i Simrishamn 1869-71. Olof Fredrik Hagman, född i Östraby 1833, lämnade Simrishamn hösten 1896. Johan Winquist. Karl Oskar Ohlsson (efterträdde Johan Winquist), gift 1891 med Selma Christina Andersson. också fotograf. N. Gorthon öppnade fotoateljé vid hamnen 1908, innehade Adéle Lindbergs ateljé i Tomelilla och med filial i Borrby.

Annonser