Artiklar

Yrken

Hammarting för Östergötland 1692-99

Författare: Ulf Berggren, Spånga
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 321
För den som forskar om smeder finns ett omfångsrikt och givande källmaterial. Dit hör smedlistorna som ingår i Bergskollegiets hammartings domböcker.

Smedsläktsnamn genom tiderna

Författare: Ulf Berggren
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Hammarberg, Jernström, Spik och Stålhandske. Det är alla gamla släktnamn bland smeder. Smederna har länge haft fasta släktnamn, och här skissas namnskickets historia.

Nattmännen i Malmö

Författare: Alan Dufberg, Malmö
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 151
Nattmännen var gamla tiders renhållningsarbetare, de tömde latrintunnor och tog hand om självdöda djur. Deras sociala ställning var mycket låg. Men vilka människorna som utförde dessa sysslor?

Ångermanlands präster i äldre tider

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 183
De senaste forskningsrönen om präster i Ångermanland i äldre tider - fram till 1700-talet - samlade på ett ställe. Artikeln är en komplettering till Bygdéns välkända herdaminne.

Smeder i Värmland

Författare: Kjell G. Åberg, Mellerud
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 283
Om smedernas liv, arbete och familjer i gångna tider. Men framför allt en omfattande bibliografi till hjälp för alla som vill fördjupa sina kunskaper om smeder och bergsbruk.

Herdaminnesarbete förr och på 2000-talet

Författare: Harry Nyberg
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 2002:2 sid. 12-15
Föredrag vid Värmlands Släktforskarförenings årsmöte den 23 mars 2002. Artikeln behandlar herdaminnesforskningens historia och nuläge, med särskild tyngdpunkt på förhållandena i Karlstads stift.

Annonser