Artiklar

Präster

Bondsöner från Bjärnum som präster bland nybyggare i USA

Författare: Mats Pettersson
Artikeln ingår i: Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie
En var begåvad men blev "från sina sinnen" och en var obotlig bråkmakare. De jämngamla bondsönerna från Norra Åkarps socken blev kända och omtalade - för att inte säga beryktade - som lutheranska präster bland de första svenska nybyggarna i Nordamerika. Den ene hette före emigrationen Johannes Jönsson och den andre hade namnet Bengt Gustaf Persson Bergenlund. Den sistnämnde skrev långt senare en självbiografisk berättelse under pseudonymen "Fremling".

En Nordingråprost på 1300-talet

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Medeltidens människor är för det mesta försvunna i historiens dunkel. Men ibland kan vi faktiskt med hjälp av de fåtaliga historiska dokumenten ana konturerna av enskilda individer.

Svenska katolska präster i USA på 1870-talet

Författare: Lars Hallberg, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbom -96
Visst fanns det katoliker i Sverige redan på 1700-talet. Och deras ättlingar höll ibland fast vid förfädernas tro. Till dem hörde August Svensson, som dog som katolsk präst i USA.

Några Linköpingspräster på 1500-talet och deras ättlingar

Författare: Sune Lindqvist, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 269
Juristen Johan Retzius, adlad Rosenstolpe, sammanställde en släktbok med intressanta uppgifter om präster i Östergötland. Här analyseras delar av släktboken.

Ångermanlands präster i äldre tider

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 183
De senaste forskningsrönen om präster i Ångermanland i äldre tider - fram till 1700-talet - samlade på ett ställe. Artikeln är en komplettering till Bygdéns välkända herdaminne.

Herdaminnesarbete förr och på 2000-talet

Författare: Harry Nyberg
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 2002:2 sid. 12-15
Föredrag vid Värmlands Släktforskarförenings årsmöte den 23 mars 2002. Artikeln behandlar herdaminnesforskningens historia och nuläge, med särskild tyngdpunkt på förhållandena i Karlstads stift.

Annonser