Artiklar

Yrken

Klockare i Visnums-Kil under 340 år

Författare: David Engh
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1992:3 sid. 4-5
Berättar om 16 klockare, kantorer och orgelspelare i den värmländska socknen Visnums-Kil från Olof Klockare omnämnd 1653 till nutiden. Bland klockarnas släktnamn finns Kilberg, Wennerström, Wallgren, Zetterqvist, Gardén, Ahlzén och Heimer.

Stegresaren hade ett unikt yrke

Författare: Sven Myhl
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1995:2 sid. 8-9
Om stegresaren och hans yrke. Denne hade till uppgift att bygga upp nya masugnar. Det ges också uppgifter om Arvid Edberg, som 1792 erhöll fullmakt att vara stegresare i Filipstads bergslag.

Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1990:3-4 (64 s.)
Artikeln redogör för prästerna och deras familjeförhållanden i Norrala och Trönö socknar från medeltiden fram till ca 1650. Dessutom skildras kyrkoherdarna i den angränsande Söderala sn under ett sekel. Artikeln innehåller en mycket omfattande notapparat med biografiska uppgifter ur främst domböckerna om övriga personer och släkter i Hälsingland som har någon koppling till eller nämns med de berörda prästfamiljerna. Personregistret upptar över 400 personer med epitet och ortsangivelser. Släkter som berörs mer ingående är bland andra prästsläkterna Krok (Chrochius) och Schalin och underlagmanssläkten Nerbelius.

Apotekare i Söderköping. Från apotekets grundläggande till våra dagar

Författare: Sten Fredricson
Artikeln ingår i: S:t Ragnhilds Gilles årsbok 1923, sid. 34-51
En artikel med personhistoriska notiser om Söderköpings apotekare från apotekets anläggande 1763 av J. Forselius till 1920-talets början.

Postmästare i Söderköping. Från äldre tid till våra dagar

Författare: K. W. Strömberg
Artikeln ingår i: S:t Ragnhilds Gilles årsbok 1924, sid. 30-41
Personhistoriska notiser om Söderköpings postmästare. Den äldste kände var Erasmus Rizander, som tillträdde 1675.

Östgötsk prästgårdskultur. Präster och prästgårdar i östra Östergötland i forna dagar

Författare: Bengt Cnattingius
Artikeln ingår i: S:t Ragnhilds Gilles årsbok 1931, sid. 3-30
Landsantikvarien i Östergötland berättar om präster och prästgårdar på Vikbolandet och i Hammarkind. Artikeln ger såväl personhistoriska notiser som mer av kulturhistoriska perspektiv. Bilder på prästgårdar i Gryt, S:t Anna, Björsäter, Skönberga, Mogata och Kuddby.

Annonser