Artiklar

Militärer

Svenska officerare i 1700-talets Preussen

Författare: Alf Åberg
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1973:3, sid. 349-356
Artikeln innehåller en utdrag av en namnlista, publicerad av Helmut Eckert i Zeitschrift für Heereskunde XXXVI:1973 mars april. Det handlar om de svenskar som tjänstgjort i den preussiska armén under Fredrik den stores tid (1740-86). Alf Åberg har kunnat identifiera en del i meritförteckningar i Krigsarkivet.

Svenska arméofficerare i blått

Författare: Per Iko, Hägernäs
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -04, sid. 185-200
Ett antal svenska arméofficerare lämnade sina trygga tjänster i Sverige i början av 1860-talet för att ta värvning och delta i det amerikanska inbördeskriget. Här får vi känna dem närmare.

Annonser