Morups kyrkogård

Falkenberg kommun, Hallands län

32 gravstenar inventerade
Karta: Ladda upp karta över kyrkogård
Förvaltning: Morups församling
Vill du inventera? Boka här!

Om begravningsplatsen/kyrkan

Morups kyrka ligger i Morups församling i Göteborgs stift. Församlingen ingår i Falkenbergs pastorat och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län.
Morup socken har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick ansvaret för de kyrkliga frågorna till Morups församling som till och med 1961 var eget pastorat. Mellan 1962 och 1995, moderförsamling i pastoratet Morup och Stafsinge och därefter åter eget pastorat. Sedan 2017 ingår Morup i Falkenbergs pastorat.
Morups kyrka är i sina äldsta delar från 1200-talet. Den röda tegelkyrkan stod länge orappad. Kyrkan har byggts till och om samt restaurerats många gånger. 1810 - 1813 ersattes trätornet mot ett kyrktorn i sten och ett tornur tillkom 1817. Av de två kyrkklockorna är den mindre gjuten i Göteborg 1723 och den större omgjuten 1814.

Av kyrkans inventarier är många av de senare utförda av halländska konstnärer; predikstolen 1856 av Carl Nilsson i Ullared, en duva i trä av Erik Nilsson i Harplinge, apostlarbilder på läktarbröstet 1938 av Axel Andersson i Morup och altarkrucifixet 1972 av Walter Bengtsson i Halmstad.

Morups kyrkogård består av den historiska delen av kyrkogården och den stora kyrkogården på andra sidan vägen. På kyrkogården finns många gravstenar efter omkomna fiskare och sjömän.

 

Sammandrag av olika källor/Siv Bergenek, 2017