Anders Berg
Född:    -
Avliden: -
Maria Magdalena kyrkogård S om och intill kyrkan
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Maria Magdalena församling
Huvudinskription

DENNA GRAV
TILLHÖR
FÄRGAREN
HERR ANDERS BERG
DESS MAKA
OCH ARFWINGAR

Blankett: mariamagdalena0095_28680.jpg

2013-04-11 Registrerare Kansliet Personal, inventerare Karin & Stig Örtenblad

Gravsten id #97587