Anna Nilsson
Född:    1864-11-30
Avliden: 1917-09-09
Anderslövs kyrkogård Borttagen, ligger vid västra sidan
Trelleborg kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Anderslövs församling
Huvudinskription

ANNA NILSSON
  30/11 1864
  9/9 1917
TACK FÖR GOTT 
KAMRATSKAP

Noteringar

Inventerad 2024-05-02

Jörgen Svensson 2024-07-11

Gravsten id #570788