Maria Ramsten
Född:    1875-02-01
Avliden: 1954-05-11
Skogskyrkogården 48S:41641
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-07-10

Gravsten id #570779