Johan Alfred Eriksson
Född:    1883-04-06
Avliden: 1954-05-18
Skogskyrkogården 48S:41640
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-07-10

Gravsten id #570778