Carl Christiansson
Född:    1900-10-31
Avliden: 1954-06-02
Skogskyrkogården 48S:41637
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-07-10

Gravsten id #570776