Anna Eriksdotter
Född:    1826-06-13
Avliden: 1910-10-31
Ramneröds kyrkogård Kv 4:008
Uddevalla kommun, Västra Götalands län
Karta
Förvaltning: Uddevalla pastorat
Övriga personer (2)
Anders Kling
Född - avliden -
Hanna Karolina Kling
Född 1869-10-22 avliden 1953-02-12
Noteringar

Gravrätten har återgått till upplåtaren. Källa: www.svenskagravar.se och Begravda i Sverige 2

Sören Stridsberg 2024-07-09

Gravsten id #570744