Anna Lisa Collbeerg Andersson
Född:    1930-12-08
Avliden: 2010-05-17
Nyköpings nya kyrkogård Kv 22:3033
Nyköping kommun, Södermanlands län
Karta
Förvaltning: Nyköpings församling
Övriga personer (1)
Detlof Johannes Collberg
Född 1923-06-12 avliden 2011-03-01
Noteringar

Sveriges Befolkning, Sveriges Dödbok

Johanna Ajax 2024-07-09

Gravsten id #570742