Håkan Valdemar Viktorsson
Född:    1911-11-17
Avliden: 1984-04-21
Vägga kyrkogård VÄ A 448-449
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Else Irene Viktorsson
Född 1921-03-17 avliden 1978-02-02
Huvudinskription

Elsie                                           Håkan
  1921   1976                      1911   1984  


Viktorsson

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568745