Britta/Betty Johansson
Född:    1845
Avliden: 1915
Sankta Elins kyrkogård Kv 5:423
Skövde kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Skövde
Övriga personer (4)
Per J Johansson
Född 1848 avliden 1909
Ernst Linus Persson
Född 1886-10-23 avliden 1963-06-29
Viktoria Göransson
Född 1897 avliden 1911
Frida Carlotta Persson Andersson
Född 1897-04-20 avliden 1970-01-30
Huvudinskription

STENHUGGAREN


ERNST PERSSON


  1886   1963


KAMILJEGTAV.


 


 


STENHUGGAREN


PER JOHANSSON


  1847   1909


HANS MAKA bETTY


  1845   1915


FOSTERDOTTERN


WIKTORIA


  1899   1911

2024-06-11 Registrerare Mariann Nordahl, inventerare Ame2

Gravsten id #568743