Nils Harry Nilsson
Född:    1896-01-17
Avliden: 1976-05-31
Vägga kyrkogård VÄ A 443-445
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (2)
Anna Irene Helena Nilsson
Född 1900-02-02 avliden 1991-12-05
Inez Harriet Nilsson
Född 1925-04-04 avliden 2004-03-18
Huvudinskription

NILSSON


HARRY              IRENE                      HARRIET
  1896   1976    1900   1991      1925   2004

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568741