Gert Ove Löfqvist
Född:    1959-02-21
Avliden: 2023-10-26
Halna nya kyrkogård Avd G:32
Töreboda kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Töreboda pastorat
Rose-Marie Johansson 2024-06-11

Gravsten id #568740