Karl Ludvig Lorentsson
Född:    1882-09-24
Avliden: 1974-12-21
Vägga kyrkogård VÄ A 441-442
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Marta Hilma Kristin Lorentsson
Född 1887-05-24 avliden 1982-09-30
Huvudinskription

LORENTSSON


KARL           HILMA
  1882   1974    1887   1982

Noteringar

Karl var fiskare

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568736