Valborg Karlsson
Född:    1911-07-23
Avliden: 1974-10-07
Vägga kyrkogård VÄ A 439-440
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Helge Alvar Sune Kling
Född 1914-05-09 avliden 1983-11-08
Huvudinskription

Walborg Karlsson
  1911   1974
Alvar Kling
  1914   1983

Noteringar

Valborg var vårdbiträde

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568735