Lars Verner Andersson
Född:    1898-08-03
Avliden: 1974-04-16
Vägga kyrkogård VÄ A 437-438
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Elma Irene Andersson
Född 1899-08-22 avliden 1990-04-10
Huvudinskription

Andersson


Verner                 Irene
  1898   1974    1899   1990

Noteringar

Verner var kommunalarbetare

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568734