Magnus Nilsson
Född:    1867-08-17
Avliden: 1906-09-17
Sankta Elins kyrkogård Kv 5:33
Skövde kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Skövde
Övriga personer (5)
Maria Paulina Nilsson Moberg
Född 1869-01-26 avliden: 1948-12-12
Gösta Magnus Nilsson
Född 1897-10-01 avliden: 1964-07-10
Knut Johan Nilsson
Född 1899-08-28 avliden: -
Inga-Greta Maria Anell Nilsson
Född 1901-09-24 avliden: 1985-11-14
Sune Gunnar Anell
Född 1905-01-23 avliden: 1992-05-16
Huvudinskription

KÄLLARMÄSTARE


MAGNUS NILSSON


1867-1906


HANS MAKA


PAULINA MARIA


f. MOBERG


1869-1948


 


 


ÖVERSTELÖJTNANTEN


KNUT-JOHAN NILSSON


1899-1957


TJÄNSTEMANNEN


GÖSTA M. NILSSON


1897-1964


 


 


SUNE ANELL


1905-1992


INGA-GRETA ANELL


f. NILSSON


1901-1985

2024-06-11 Registrerare Mariann Nordahl, inventerare Ame2

Gravsten id #568733