Leonard Gösta Robertsson
Född:    1916-07-25
Avliden: 1973-10-18
Vägga kyrkogård VÄ A 435-436
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Astrid Robertsson
Född 1917-10-27 avliden 1989-02-11
Huvudinskription

Robertsson


Gösta                    Astrid
  1916   1973    1917   1989

Noteringar

Gösta var verkmästare

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568732