Ida Maria Andersson
Född:    1888-11-09
Avliden: 1973-09-08
Vägga kyrkogård VÄ A 428-430
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (4)
Erik Ivar Hugo Andersson
Född 1911-02-22 avliden 1986-01-13
Rudolf Villy Andersson
Född 1928-06-30 avliden 1988-12-12
Edit Hedvig Viktoria Rudolfsson
Född 1922-02-24 avliden 2008-05-26
Sölve Morgan Rudolfsson
Född 1926-11-14 avliden 2007-06-27
Huvudinskription

Andersson


Ida                            Hugo                Villy
  1888   1973      1911   1986      1928   1988 

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568730