Bror Arvid Vilhelm Svensson
Född:    1914-07-22
Avliden: 1973-09-03
Vägga kyrkogård VÄ A 426-427
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Ragnhild Elisabet Svensson
Född 1930-03-25 avliden 2017-09-06
Huvudinskription

SVENSSON


BROR                  RAGNHILD
  1914   1973    1930   2017

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568729