Carl Oskar Emanuel Eliasson
Född:    1899-04-23
Avliden: 1971-03
Vägga kyrkogård VÄ A 424-425
Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Sotenäs pastorat
Övriga personer (1)
Viktoria Maria Eliasson
Född 1902-12-12 avliden 1982-11-11
Huvudinskription

Eliason


Carl                 Victoria
  1899   1972    1902   1982

Noteringar

Carl var kustuppsyningsman

2024-06-11 Registrerare Ing-Marie Artursson, inventerare Rörberg Artursson Ing-Mari

Gravsten id #568728