Stig Erik Bertil Svanberg
Född:    1934
Avliden: 2002
Börstils kyrkogård Kv8:924
Östhammar kommun, Uppsala län
Karta
Förvaltning: Frösåkers församling
Övriga personer (1)
Elvy Vaino Lillemor Svanberg
Född 1936 avliden 2016
Huvudinskription

Stig Svanberg


makan Lillemor

Tommy Segerbäck 2024-06-11

Gravsten id #568724