Karl Erik Sigfrid Hammarström
Född:    1904-02-15
Avliden: 1986-03-06
Söderhamns kyrkogård Kv 2 : 396
Söderhamn kommun, Gävleborgs län
Karta
Förvaltning: Söderhamn och Sandarne församling
Övriga personer (1)
Helena Hammarström
Född 1905-07-06 avliden 2000-09-27
2024-05-15 Registrerare Peter Johansson, inventerare Peter Johansson Söderhamns släktforskningsförening

Gravsten id #567391