Inget angivet namn
Född:    1969-08-13
Avliden: 1969-08-15
Tegneby kyrkogård Kv:1 0142
Orust kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan på Orust
Huvudinskription

Vår son
  13.8. 1969   15.8 1969
Nösund

Leif Bäckström 2024-05-15

Gravsten id #567388