Amandus Simonsson
Född:    1871-01-04
Avliden: 1950-12-06
Tegneby kyrkogård Kv:1 0138
Orust kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan på Orust
Huvudinskription

HEM-ÄG
AMANDUS SIMONSSON
  1871   1950
SKEPPSTALA

Noteringar

Gravrätten har återgått till upplåtaren.

Leif Bäckström 2024-05-15

Gravsten id #567387