Arne Henry Gilbert Andersson
Född:    1945-11-27
Avliden: 2017-07-15
Lane-Ryrs kyrkogård Kv 8:100-101
Uddevalla kommun, Västra Götalands län
Karta
Förvaltning: Uddevalla pastorat
Övriga personer (1)
Berit Christina Andersson
Född 1946-08-17 avliden 2013-04-06
Noteringar

Källa: www.svenskagravar.se

Sören Stridsberg 2024-05-15

Gravsten id #567381