John Lennart Olsson
Född:    1917-03-27
Avliden: 2014-01-13
Lane-Ryrs kyrkogård Kv 8:087-88
Uddevalla kommun, Västra Götalands län
Karta
Förvaltning: Uddevalla pastorat
Övriga personer (1)
Magnhild Dagmar Ulrika Olsson
Född 1924-04-03 avliden 2013-02-09
Noteringar

Källa: www.svenskagravar.se

Sören Stridsberg 2024-05-15

Gravsten id #567375