Rut Maria Elisabet Karlsson
Född:    1907-11-29
Avliden: 1999-12-19
Sankta Elins kyrkogård Kv 5:468
Skövde kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Skövde
Övriga personer (1)
Hjalmar Kristian Karlsson
Född 1896-11-13 avliden 1975-11-05
Huvudinskription

HJALMAR KARLSSON


  13-11-1896   5-11-1975


MAKAN RUTH


  29-11-1907   19-12-1999

2024-05-15 Registrerare Mariann Nordahl, inventerare AME2

Gravsten id #567374