Gustav Valfrid Blomqvist
Född:    1881-07-24
Avliden: 1960-10-21
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 2:301
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Övriga personer (1)
Rut Ella Linnéa Blomqvist
Född 1911-03-26 avliden 1912-07-06
Huvudinskription

GUSTAV BLOMQVISTs
FAMILJEGRAV

Mediagruppenlss Falkoping 2024-05-15

Gravsten id #567371