Augusta Vilhelmina Westberg
Född:    1839-04-11
Avliden: 1922-09-01
Sankta Elins kyrkogård Kv 5:37
Skövde kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Skövde
Övriga personer (4)
Oskar Ferdinand Westerberg
Född 1842-11-12 avliden: 1912-08-17
Westerberg
Född - avliden: -
Dagmar Karolina Öhman Boström
Född 1865-04-22 avliden: 1949-08-26
Johan Julius Öhman
Född 1851-04-12 avliden: 1925-03-25
2024-05-15 Registrerare Mariann Nordahl, inventerare AME2

Gravsten id #567370