Oskar Albert Magnusson
Född:    1862-10-17
Avliden: 1912-06-10
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 2:299
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Övriga personer (5)
Emma Kristina Magnusson Svensson
Född 1862-05-07 avliden 1923-10-12
Sven Magnus Kaleb Magnusson
Född 1891-03-02 avliden 1938-06-04
Edla Karolina Magnusson Nygren
Född 1895-03-11 avliden 1967-03-28
Kajsa Maria Magnusson
Född 1893-11-12 avliden 1971-09-22
Konrad Jonatan Magnusson
Född 1895-09-22 avliden 1975-01-30
Huvudinskription

O. A. MAGNUSSONs
FAMILJEGRAV


 


KAJSA MAGNUSSON
  1893   1971


 


KONRAD MAGNUSSON
  1895   1975

Mediagruppenlss Falkoping 2024-05-15

Gravsten id #567369